یکشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۴

به سلامتی
با آرزوي سلامتی
برای همه عزيزان
و
با تولدی ديگر
در خودمان
نوش