شنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۵

آن تصميمم از تنهايي نبود
آن زمان حالم به ز حال بود

چهارشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۵

جيغ


The Scream by Norwegian artist Edvard Mun(1863-1944)

یکشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۵

خيانت

،داغون ميكنه آدم را
آيا تا به حال داغون شدي؟
آره
چند بار؟
يك بار
فقط؟
!يك بارش را فهميدم
پ ن: پارسال همين موقع ها بود

پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۵

!روزهاي پر فراز و نشيب

دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۵

من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
مدهوش چشم مست و می صاف بی​غشم
گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو
آن گه بگویمت که دو پیمانه درکشم
من آدم بهشتیم اما در این سفر
حالی اسیر عشق جوانان مه وشم
در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده​ام چو شمع مترسان ز آتشم
حافظ

یکشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۵

!پيچيده و مشكل

اينكه مجموع دايره و مربع مي شه بيضي، شكي نيست. اما به شرطي كه دايره و
مربعي وجود داشته باشه! مهم نيست كه كي دايره است و كي مربع، مهم اين كه
.حاصل جمعشان بيضي بشه. فقط همين! به همين سادگي و راحتي
!به همين سادگي، پيچيده است و به همين راحتي، مشكل
نااميدي، نه
يك جور خستگيه

پنجشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۵

،فريادهاي بي صدا
!فقط گوش خودم را كر خواهد كرد

چهارشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۵

خيال يا هوس؟

آره؟
نه؟
فقط كاشكي به جواب اين سوال مي رسيدم
!من كه سوالي نپرسيدم
اصلا سوالم چي بود؟
...آهان يادم آمد، اما
...اما
اما نمي تونم بگم
...آخه
!آب در هاون مي كوبم، من كه اصلا حق انتخابي ندارم

دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۵

English Lesson

!ها بيشتركار كنيدverb دانش آموزان با سليقه، روي
اينجا را كليك كنيد

پنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۵


شام غريبان - شوش دانيال
منبع: ايسنا