پنجشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۵

،فريادهاي بي صدا
!فقط گوش خودم را كر خواهد كرد

هیچ نظری موجود نیست: