پنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۵

...سفر به دیگر سو

پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵

،اینجا
طلوع تا غروب تاریک است
،اینجا
،بامداد، سحر، صبح، ظهر، عصر، شب، نیمه شب
هیچ فرقی باهم نمی کند
همه جا ظلمات است
!پی نوشت1: پرده اتاقم همیشه باز است
!پی نوشت2: پنج روز پیش، تولد پنج سالگی تنهایی ام را در تاریکی عزا گرفتم

شنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۵

در این دیار بی کسی، با هر کسی دم زدم، پر وبال پرواز بلندپروازی ام سست
!شد، یخ زد، شکست و خرد شد. گویی برخورد با کوه یخ
از این پس، سکوت را بدرقه راهم خواهم کرد
!پی نوشت: هر گردویی گرد نیست