شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۰

برخورد نزدیک


مسعود: راستش ناهید توجه هر مردی را سریع به خودش جلب می‌کنه. مخصوصا که کاوه تو این مورد نقطه ضعف هم داره
حدس زدم از اون جنس زنهایی که وقتی‌ توجهی مردی را به خودش جالبی‌ کرد، با بی‌ اعتنایی کردن لذت سادیستیک می‌‌بره
.
.
.
کاوه حسابی‌ آلودش شده بود
فیلم برخورد نزدیک