پنجشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۴

بال من بی سایه شد
از بس که افتادم به خاک
کنج خانه مرده بی پرواز و بی کاره شدم
تا کجا باید دوید
تا کجا باید دوید
یارب بیچاره شدم

چهارشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۴

در این شب یلدا ز پی ات پویم
به خواب و بیداری سخنت گویم
تو ای پری کجائی ؟

دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۴

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

World AIDS Day . . . . . روز جهانی مبارزه با ایدز