پنجشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۹

تشنج و توهم در پرو

پسرک انگلیسی پس از پی بردن از علاقه من به رشته پزشکی - آیا در ایران دانشکده پزشکی وجود دارد؟
تکنیسین آزمایشگاه - آیا درسته که در ایران میشه ۴ تا همسر دشت؟ تو با چند تا ازدواج می کنی؟
داوطلب آلمانی - ایران کشور باستانی و قشنگیه، در اولین فرصت به ایران سفر خواهم کرد

آیا با این مرزهای بسته، نبود رسانه مستقل میشه روزی این تفکرات افراط و تفریطی را اصلاح کرد ؟

سه‌شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۹

کوزکو - پرو

بغض غریبی گلویم را می فشارد و از چشمانم نهری پر خروشی جاریست
از خوشحالی و از دلتنگی
در شهری غریب در پرو
دوستان و زبان و محیطی جدید
داوطلبانی جهان گرد از اقصی نقاط دنیا در پی استعداد های ناشناخته خویش
من و خودم و تنهایی،
دو سه کتاب از صادق هدایت، هرمان هسه و داستایوفسکی
و لب تاپی در آغوش که از هر هم آغوشی دیگر جذاب تر
شهری باستانی با قدمتی چندین هزار ساله
مردمانی فقیر با دندانهای طلایی
همراه با سگانی ولگرد که از سگی فقط هیکلش را به ارث برده اند
و هر صبح به جای خروس ها، از گشنگی میو میو می کنند