‌درباره مندانش آموخته  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و اکنون دانشجوی پزشکی. رویای من کار با پزشکان بدون مرز برای بهبود سلامت و بهداشت در کشورهای در حال توسعه و همچنین سفر و کسب تجربه و رویارویی با فرهنگ و آداب و سنن متفاوت

هیچ نظری موجود نیست: