یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۴

انتظار

!بیهوده چشم به در دوخته ای
،پشت در نیست کسی
نه صدای قدمی
نه صدای نفسی

همهً پنجره فرباد شده است
به سرم می کوبد: که نگاهت نگران غم کیست؟
به چی می اندیشی؟
من نگفتم که به تنهایی خود عادت کن؟

شب تاریکم بر پنجره آورده فشار
به خیالم که تو خواهی آمد
چشم از در نتوانم برداشت

،پنجره تلخ و عبوس
:همه فریاد شده است، برسرم می کوبد
بیهوده چشم به در دوخته ای، پشت در نیست کسی

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۴

مادر

تاج از فرق فلک برداشتن ...تا ابد آن تاج برسرداش
دربهشت آرزو ره یافتن ...هرنفس شهدی به ساغرداشتن
صبح درانواع نعمتها و ناز...شب بتی چون ماه در بر داشتن
صبح از بام فلک چون آفتاب روی گیتی را منور داشتن
شامگه چون ماه رویا آفرین نازبر افلاک و اختر داشتن
چون صبا در مزرع سبز فلک...با ل در با ل کبوتر داشتن
حشمت و جاه سلیما ن یافتن
شوکتو فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن
بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذ ت یک لحظه مادر داشتن

جمعه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۴

مردان چاق نسبت به همسرانشان وفادارترند

مطالعات جديد نشان مى دهد كه مردان چاق اغلب وفادارتر از مردان لاغر هستند. به گزارش ايسنا به نقل از منابع اينترنتى، محققان آلمانى به تازگى دريافته اند مردانى كه دچار اضافه وزن هستند به دليل اينكه ميل كمترى به روابط جنسى خطرزا دارند اغلب به همسران خود وفادارترند. اين بررسى ها نشان مى دهد مردانى كه وزن متعادل دارند اغلب ۲ برابر بيشتر از مردان چاق بى وفا هستند. در اين مطالعات از ۱۰۰۰ مرد آلمانى با متوسط سن ۳۱ تا ۶۹ سال از سوى محققان گفت وگوهايى صورت گرفت. نتايج بررسى ها نشان داد كه مردان لاغر يا با وزن متعادل ۲۳ درصد و در مقايسه مردان چاق ۱۱درصد نسبت به همسران خود بى وفا هستند

پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۴

اولین پست

هوا ......... بس ناجوانمردانه ... ابری
دلم .......... بس ناجوانمردانه ... بارانی
احساسم .... بس ناجوانمردانه ... سرد

سه‌شنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۴

جمعه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۴