جمعه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۴

مردان چاق نسبت به همسرانشان وفادارترند

مطالعات جديد نشان مى دهد كه مردان چاق اغلب وفادارتر از مردان لاغر هستند. به گزارش ايسنا به نقل از منابع اينترنتى، محققان آلمانى به تازگى دريافته اند مردانى كه دچار اضافه وزن هستند به دليل اينكه ميل كمترى به روابط جنسى خطرزا دارند اغلب به همسران خود وفادارترند. اين بررسى ها نشان مى دهد مردانى كه وزن متعادل دارند اغلب ۲ برابر بيشتر از مردان چاق بى وفا هستند. در اين مطالعات از ۱۰۰۰ مرد آلمانى با متوسط سن ۳۱ تا ۶۹ سال از سوى محققان گفت وگوهايى صورت گرفت. نتايج بررسى ها نشان داد كه مردان لاغر يا با وزن متعادل ۲۳ درصد و در مقايسه مردان چاق ۱۱درصد نسبت به همسران خود بى وفا هستند

هیچ نظری موجود نیست: