دوشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۶

خرس قطبي

يادگاري دوستان هم دوره اي دانشگاه