پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵

،اینجا
طلوع تا غروب تاریک است
،اینجا
،بامداد، سحر، صبح، ظهر، عصر، شب، نیمه شب
هیچ فرقی باهم نمی کند
همه جا ظلمات است
!پی نوشت1: پرده اتاقم همیشه باز است
!پی نوشت2: پنج روز پیش، تولد پنج سالگی تنهایی ام را در تاریکی عزا گرفتم