یکشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۵

خيانت

،داغون ميكنه آدم را
آيا تا به حال داغون شدي؟
آره
چند بار؟
يك بار
فقط؟
!يك بارش را فهميدم
پ ن: پارسال همين موقع ها بود