دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۴

امشب سايه سکوتم را شکستي
... فردا
،سکوتم را
تنهايي ام را
پس فردا در آغوشم هستي

هیچ نظری موجود نیست: