دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۴

،دليل زياد دارم
بهم خط دادي -
خودت هم هفت خط -
من هم خط خطي -
از نگار گري تو
... -
کاشکي همه مثل تو مي کشيدند

هیچ نظری موجود نیست: