پنجشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۴

تا به کسي "تلفن" نزني، کسي احوالت را نمي پرسه
تا به کسي "ايميل" يا "پ ام" ندي، کسي سراغت را نمي گيره
هر وقت هم که به يادت هستند، خرشون تو گل گير کرده
کاشکي مردم خر نداشتند که يادت نمي افتادند
ياد قديم ها که مردم خر داشتند، خرد هم مقداري

لينک زندگی کيهانی در قرن ماشينی باز گو کننده رقتارهاي انسان هاي قرن 21 است

۱ نظر:

طیبه گفت...

...دنیای امروزه و بی لطفی و بی محبتی دوستان