شنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۴

! بهزاد بلور و بيولژيک اتم سنگ شناسي در مريخ

تجربه خوبي بود. بهزاد بهم زنگ زد و تو برنامه شب هفتم شرکت کردم. هر چند که افسار برنامه دست بهزاد بود و مجالي زيادي براي حرف زدن به من نداد و با مهارت زيادش موضوع بحث را زود زود عوض مي کرد، اما خوب من هم حداکثر تلاشم را کردم که در اين فرصت کم، خوب به سوالش جواب بدم. در حين اين مصاحبه (و حتي يک ساعت قبل و بعد از آن) بدجوري اضطراب داشتم، انگاري تپش قلبم را زير پيراهنم احساس مي کردم، مبادا اينکه جواب نامناسبي به سوالاتش بدهم و يا هزار و
!!! يک فکر ديگه
براي ديدن و شنيدن برنامه شب هفتم روي اين لينک کنيد ( لينک شب هفتم ) البته فقط تا آخر اين هفته مي توانيد عکس و صدا من را ( دردقيقه 80 ) هم ببنيد و بشنويد

۱ نظر:

طیبه گفت...

من نتونستم گوش کنم & بعدن تعریف کن چی گفتی.