سه‌شنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۴

معناي زنده بودن من، با تو بودن است
نزديک، دور
سير، گرسنه
دلتنگ، شاد
!آن لحظه اي که بي تو سر آيد مرا مباد
فريدون مشيري

هیچ نظری موجود نیست: