چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

خونم که هيچ، قليم را هم اهدا مي کنم
با تو، هميشه با تو، براي تو
مفهوم زندگي است

هیچ نظری موجود نیست: