دوشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۵

IRAN IRAN ایران ایران

!با دیدن این ویدئو کلیپ احساس غرور کردم، نمیدونم چرا؟

هیچ نظری موجود نیست: