چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۵

قرارم در بی قراری تو

قرار گرفت
دلم
در دلت
دلت
بی قرار شد
دلم
به تپش افتاد