جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۵

!جان تازه ای در شریان های افکارم دوید
دواندی، دواندم

۱ نظر:

طیبه گفت...

خدا رو شکر .. ممنون از اون که جان تازه ای در .. دواند..