جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۵

جرقه ای است که خیلی فکرم را مشغول کرده
زن ومرد، تفاواتشون، غالب بودن زن ها بر مردها، غالب بودن مردها بر زن ها، از جنبه های مولکولی، دی نی آ و کروموزم ها، که شامل تفاوت های ژنوتیپی می شه تا جنبه های فنوتیپی وغیره
در این کلاف سر درگم، انتخاب قویترین اصلح اصلا برای چه؟ شاید شناخت بیشتر دو جنس مذکر و مونث، نوش دارویی بر این زخم دیرینه باشد، نوش دارویی برای نحوه تقسبم وظایف یا بر تایین کرسی اشخاص و هزاران موضوع اختلاف دیگر
عرصه زمانی و در نظر گرفتن عوامل کوتاه و بلندمدت کار را به شدت سخت تر می کند. به نظر این حقیر، عاملی که شاید بیشتر در تصمیم گیری داور موثر باشه، عوامل بلند مدت می باشند که در این ضمینه می شود به مواردی ذیل می توان اشاره کرد: میزان بقا در شرایط مختلف، قدرت تحمل سختی ها، مقاومت در مقابل بیماری ها و حتی میزان ابتلا به بیماری ها
هر تفاوت و تشابهی که باشد، هر دو جنس، انسانند، اما از دو جنس متفاوت، پس مقایسه آن چنان نمی تواند جایز و تایین کننده باشد، هر کدام بحر کاری آفریده یا به وجود آمده ند
...اما شناخت تفاوت های اشخاص و اجناس، کلیدی بر قفل

هیچ نظری موجود نیست: