دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

در 13 به دري نو

مي شود جسم
،خسته
روح شاد
(فکر + (به اضافه فکر مثبت +
،شادان
مي شود جسم

هیچ نظری موجود نیست: