شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۴

اگه مداد رنگي داشتم، يکي مثل خودت را مي کشيدم -
اگه مداد رنگي داشتم کنارت اوني را مي کشيدم که دوستش داري -
راستي من با مداد رنگي آبي نقاشيت مي کردم، چون مثل آسمون و دريايي، بعدش با -
پاک کن غمهاتو پاک مي کردم و کلي شادي برات مي کشيدم

۱ نظر:

طیبه گفت...

زیبا .. زیبا و زیبا ..کنارت اونی رو می کشیدم که دوسش داری