چهارشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۴

باز هم اهدا مي کنم
خونم را، زندگي ام را
فقط به خاطر تو
به خاطر ديدار تو
فقط تو
تو
تو
... تو تو تو تو تو تو تو

هیچ نظری موجود نیست: