شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۴

! بر ما چه گذشت

! بر ما چه گذشت
... اما هر جه بود گذشت
... آرام آرام، مو مو
... در غربت شلوغی
... گذشت
... می گذرد
... اما هر جه بود گذشت
. به خیر گذشت

هیچ نظری موجود نیست: