چهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۴

سلسلهُ موی دوست، حلقهُ دام بلاست
هر که در این حلقه نیست . . . فارغ از این ماجراست

هیچ نظری موجود نیست: