پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۴

نوبهار من

...گشته خزان نوبهار من، بهار من
...رفت و نیامد نگار من، نگار من
سپری شد شب جدایی، به امیدی که تو بیایی
آخر ای امید قلبم، با من از چه بی وفایی

هیچ نظری موجود نیست: