چهارشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۴

لطيفه‌های انتخاباتی

دروود. یک سری لطيفه‌های انتخاباتی دیدم گفتم حیفس که شما نبیند!!! (برای دیدن سری کامل (جوکها روی لطيفه‌های انتخاباتی کلیک کنید
راسیاتش هر چه قدر هم آدم بخواهد خودش را ازاین بادیه ها بیرون بکشه، آخرش نمیشه. انگاری با اولین جرقه، طبق اصل دوم ترمودینامیک و بدون نیاز به هیچ کاتالیزوری، به اصل خودش ،برمی گرده ودوست داره در ضمینه های که نه در حیطه آگاهیشه وحتی نه درحیطه قدرتش ({ سرکشی کنه (دخالت کنه {صیغه فضولی

!این هم 2 تا از همون لطيفه‌های انتخاباتی که یک جورهای قابل تأمله
يه روز يه كانديدا خيلي درباره حقوق شهروندي و حقوق بشر سخنراني مي‌كرد و مي‌گفت من عاشق رعايت حقوق مردم هستم، جيبش را گشتند و گاز اشك‌آور پيدا كردند. گفتند: پس اين چيه؟
!گفت: به خدا دارم ترك مي‌كنم
يه روز به يه كانديدايي گفتند: حقوق بشر؟ آزادي بيان؟ آزادي مطبوعات؟
!گفت: چي كاركنم؟ باهاشون جمله بسازم؟

اما حالا که بحثمون اتخاباتی(سیاسی) شد، بد نیست این دو کاریکاتور (این { انتخابات عصر حجر} و این { شرکت در انتخابات}) را از نیک آهنگ هم ببنید. بدروود

هیچ نظری موجود نیست: