جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۴

دلواپسی ها

دلواپسی هامو بگیر از من
غم هاتو ای آینه حاشا کن
قدری بخند و روشنی ها رو
تو چشم خیس من تماشا کن
تو سالها همزاد من بودی
تصویری از دیروز و امروزم
همت کن و یاری کن، بگذار
تا مهربونی را بیاموزم
آینه ای همسایه کاری کن
تا ساعتی پیش تو بنشینم
جز سایه سار مهربون تو
چیزی نه می خوامو نه می بینم
یک عمر دنبال چه می گشتم
در سایه سار بی تماشایی
یک عمر گشتم تا که فهمیدم
تو سایه بون خستگی هامی
دلواپسی هامو بگیر از من
غم هاتو ای آینه حاشا کن
قدری بخند و روشنی ها رو
تو چشم خیس من تماشا کن

هیچ نظری موجود نیست: