شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۵

!حسابشون را گذشتم کف دستشون، که من، منم
مثل خودشان برخورد کردم. جواب آزمایش آخرشان مردود بود. مثل دفعه های
... قبل هم نبود که بشود تک ماده کرد، پس
!خداحافظ
خداحافظ مرده خوران لش
خداحافظ انگلان پست
خداحافظ سیریش های بدذات
خداحافظ ریاکاران صد چهره
...خداحافظ

۵ نظر:

negin گفت...

kamyar jan baki injori khodafezi kardi?

irwa گفت...

ایروا تولدت مبارک: بسیار زود گذشت. زمانی که برای ایجاد همفکری بیشتر میان وب نویسان ایرانی خارج کشور یاهو گروه ایرانیان خارج کشور را بنا نهادیم و حتی زمانی که وب نوشت گروهی ایروا را با همکاری دوستان ایجاد کردیم، فکر نمی کردیم که این حرکت بتواند در کوتاه زمانی جمعی از وب نویسان ایرانی خارج از کشور که قلبشان برای وطنشان می طپد را دور هم گرد آورد. وب نوشت گروهی ایروا در یک روز شنیه و در چهاردهمین روز آبان ماه سال 1384 کار خود را آغاز کرد. دوستان یکی یکی با ایده ها و اندیشه های نو به جمع نویسندگان ایروا پیوستند. و درست امروز یعنی یک شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۵ ایروا یک سالگی خود را جشن می گیرد.

گلناز گفت...

اگر متوجه نشدند یه جور دیگه حالیشون کنم ها

گلناز گفت...

خوب می دانم چه می گویی و با ذات کثیفشان کاملآ آشنا هستم .معتقدم در روزگار ما انسان های خوب تنها چوب خوبیشان را می خورند و دگر هیچ

ناشناس گفت...

خدايا

در تمامی عمرم،به ابتذال لحظه ای گرفتارم مکن

که به موجوداتی بر خورم که در تمامی عمر، لحظه ای را در

ترجيح ْعظمت ْ، ْعصيان ْو ْرنج ْ، بر ْخوشبختی ْ، ْآرامش ْو ْلذت ْ،

اندکی ترديد کرده اند.خدايا

به من تقوی ستيز بياموز، تا در انبوه مسئوليت، نلغزم،

و از تقوی پرهيز مصونم دار، تا در خلوت عزلت نپوسم.خدايا

مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ،

غمهای ارجمند و حيرتهای عظيم را به روحم عطا کن، لذتها را

به بندگان حقيرت بخش و درد های عزيز بر جانم ريز.

(کتر شريعتی)