دوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۶

مست و آشفته ز خرابات خويش

هیچ نظری موجود نیست: