پنجشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۶

كارنامه 5 سال و 5 ماهه

اون موقع چي فكر مي كردم و چه گذشت و چند ساله ديگه به حالم چگونه خواهم
!نگريست
ياد اولين روز كه بر روي چرخ از سربالايي دريان لان به سمت دانشگاه مي رفتم
...و
و امروز وقتي از سرازيري دريان لان پايين مي آمدم، آسمان بدون هيچ كدورتي آبي
:) بود

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ishala ke hamishe asemonet bedone hich kodorati abi bashe :)