دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۵

دو هفته بعد از رهایی از دو هفته اسارت از چنگ سارس
... دو هفته دیگه
دو هفته سرنوشت ساز
دو هفته انتظار
دو هفته طاقت فرسا
دو هفته پر دلهره
دو هفته بی خوابی
دو هفته کار شدید
... دو هفته
انگار تمام زندگیم تو این دوهفته خلاصه شده، همه کارهای زندگیم را باید تو این دو هفته تمام کنم و تحویل بدم، تمام امتحان های زندگیم ، تمام گزنیش های زندگیم. تمام زندیگیم بهمین دو هفته وابسته است، تو همین دو هفته رقم خواهد خورد

هیچ نظری موجود نیست: