چهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۵

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگاز
سال نو با گشايشي نو به سوي آيندم آغاز شد وعيدي هاي بزرگي دارم ميگرم که اين را من مديون يکي از عزيزترين دوستان زندگي ام هستم که گفت با پرهيز قضاوت سريع، فقط يک بار، فقط به پيشنهادش گوش کنم و بعد خودم تصميم بگيرم که شايد گشايشي در کار باشد. تو اين راه با افرادي زيادي آشنا شدم که با راهنمايي هايشان، کمک هاي بي دريغي دارند برايم انجام مي دهند. دارم به آرزوهاي کودکي ام نزديک ميشم. اين بهار را با طراوت خاصي شروع کردم و قطعا ادامه خواهد داشت. در پست هاي آينده ام خبر هاي مربوطه را حتما خواهم نوشت

هیچ نظری موجود نیست: