سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۵

اینجا من فقط تنها نیستم
...تنهایی هم

هیچ نظری موجود نیست: