دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۵

چند روزی امانم دهید
فقط چند روز، تا پنج شنبه
فرصت جبران می خواهم
قطعاً با دستی پر به پیشوازتان خواهم آمد

۱ نظر:

قهوه چی گفت...

باشه. چند روز دیگه هم روش. ما که بخیل نیستیم.........رراستی منظورت کدوم پنج شنبه بود؟ همین که میاد؟ یا بعدیش؟ یا بعدتری اش؟